Danh mục
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tín chỉ khoá 2015

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)