Danh mục
Kết quả xét tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1
Kết quả xét tuyển nguyện vọng 1 và danh sách trúng tuyển

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2015                                           Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc                      

-------------------------------                                                 ---------------------------------------

                                                                                               TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV1
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

 

           Sáng ngày 24 tháng 08 năm 2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 đã họp và xác định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:

1./ Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1,0 (một điểm); giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (nửa điểm).

2./ Điểm trúng tuyển đối với HSPT-KV3 và số thí sinh đạt điểm trúng tuyển đối với các ngành tương ứng như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Số TS
trúng tuyển

1

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

A00,A01,D01

12.0

227

2

C580302

Quản lý xây dựng

A00,A01,D01

12.0

52

3

C510405

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

A00,A01,D01

12.0

14

4

C340301

Kế toán

A00,A01,D01

12.0

15

5

C510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

A00,A01,D01

12.0

1

6

C510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

A00,A01,D01

12.0

14

7

C340101

Quản trị kinh doanh

A00,A01,D01

12.0

13

8

C510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

A00,A01,D01,V01

12.0

36

 

Tổng cộng

 

 

373

Lưu ý : Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực + ưu tiên đối tượng.

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 tại đây.