Danh mục
Kết quả xét học vụ năm học 2015 - 2016
xét học vụ NH 2015-2016

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 thông báo kết quả xét học vụ năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

1. Hệ cao đẳng chính quy

a) Danh sách cảnh báo học tập Cao đẳng tín chỉ khóa 2015:

b) Danh sách cảnh báo học tập Cao đẳng niên chế khóa 2014:

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

  • Danh sách học sinh được lên lớp khóa 2015 (xem tại đây)
  • Danh sách học sinh cảnh báo ngừng học tập khóa 2015 (xem tại đây
  • Danh sách học sinh buộc thôi học khóa 2015 (xem tại đây)

3. Lưu Ý:

  • Những sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập vẫn tiếp tục học tập, đăng ký học cải thiện điểm để tích lũy đủ điểm không bị cảnh báo học tập.
  • Những sinh viên thuộc diện buộc thôi học vẫn có quyền đăng ký làm thủ tục chuyển bậc học hoặc hệ đào tạo theo ngành mình theo học.
  • Sinh viên học sinh thuộc diện buộc thôi học tập trung tại trường lúc 15h ngày 03/11/2016 (thứ 5) để được hướng dẫn thủ tục chuyển bậc học hoặc chuyển sang hệ đào tạo khác.
  • Những sinh viên học sinh khóa trước đã hết thời gian trả nợ vẫn có thể tập trung để được hướng dẫn thủ tục tiếp tục học tập.