Danh mục
Kết quả xét học vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
Kết quả xét học vụ hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 hội đồng xét học vụ năm 2015 đã tiến hành họp xét điều kiện lên lớp, ngừng học và buộc thôi học cho học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014.

Kết quả như sau:

1. Học sinh được lên lớp: 58 học sinh

2. Cảnh báo dừng học tập: 19 học sinh

Học sinh thuộc diện cảnh báo dừng học vẫn tiếp tục được học cùng với khóa 2014 và phải chủ động trả nợ học phần để cải thiện kết quả, kết thúc học kỳ 1 năm học 2015-2016 nếu không đủ điều kiện lên lớp nhà trường sẽ ra quyết định ngừng tiến độ học tập.

3. Cảnh báo buộc thôi học: 24 học sinh

Học sinh thuộc diện cảnh báo buộc thôi học được đăng ký học lại rả nợ các học phần chưa đạt để cải thiện kết quả học tập, kết thúc học kỳ 1 năm học 2015-2016 nếu kết quả học tập có ĐTBCHT < 4 nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Các học sinh thuộc diện này không phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 mà chỉ đóng lệ phí học lại các môn mà học sinh đăng ký học.

4. Xóa tên khỏi danh sách đối với các học sinh đã bỏ học: 45 học sinh

Mọi thông tin xin phản hồi về: Phòng Đào tạo (điện thoại 083 8960607 - 083 7223316 hoặc gửi về email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn) trước ngày 27/11/2015;

Xem chi tiết file đính kèm