Danh mục
Kết quả xét học vụ hệ cao đẳng chính quy khóa 2014
Kết quả xét học vụ hệ cao đẳng chính quy khóa 2014

Ngày 18 tháng 11 năm 2015 hội đồng xét học vụ năm 2015 đã tiến hành họp xét điều kiện lên lớp, ngừng học và buộc thôi học cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 2014.

Kết quả như sau:

1. Đủ điều kiện lên lớp: 690 sinh viên

2. Cảnh báo dừng học tập: 131 sinh viên

Sinh viên thuộc diện cảnh báo dừng học vẫn tiếp tục được học cùng với khóa 2013 và phải chủ động trả nợ học phần để cải thiện kết quả, kết thúc học kỳ 1 năm học 2015-2016 nếu không đủ điều kiện lên lớp nhà trường sẽ ra quyết định ngừng tiến độ học tập.

3. Cảnh báo buộc thôi học: 41 sinh viên

Sinh viên thuộc diện cảnh báo buộc thôi học được đăng ký học lại rả nợ các học phần chưa đạt để cải thiện kết quả học tập, kết thúc học kỳ 1 năm học 2015-2016 nếu kết quả học tập có TBCHT năm < 3.5 nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Các sinh viên thuộc diện này không phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 mà chỉ đóng lệ phí học lại các môn mà học sinh đăng ký học.

4. Xóa tên khỏi danh sách đối với các sinh viên đã bỏ học: 140 sinh viên

Mọi thông tin xin phản hồi về: Phòng Đào tạo (điện thoại 083 8960607 - 083 7223316 hoặc gửi về email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn) trước ngày 27/11/2015;

Xem chi tiết file đính kèm