Danh mục
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2015
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2015

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, hội đồng xét tốt nghiệp năm 2015 đã họp thông qua kết quả thi tốt nghiệp và xét danh sách sinh viên học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2015.

Kết quả như sau:

1. Danh sách hệ cao đẳng công nhận tốt nghiệp

2. Danh sách hệ trung cấp chuyên nghiệp được công nhận tốt nghiệp

Mọi sai sót xin phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 30/11/2015, ĐT 08 38960607