Danh mục
Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 như sau: