Danh mục
Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016
Kết quả thi đợt tháng 10 năm 2016

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 thống báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Hệ Cao đẳng chính quy

  • Thông tin chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

  • Thông tin chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Nhận đơn phúc khảo

  • Thời gian: từ ngày 31/10/2016 đến hết ngày 03/11/2016
  • Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn 
  • Đơn xin phúc khảo (nhận trực tiếp từ phòng Đào tạo)

4. Lưu ý:

Sinh viên - học sinh xem danh sách phát hiện sai sót thông tin cá nhân báo ngay về phòng Đào tạo để cập nhật ngay vì đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp sau nay.