Danh mục
Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

- Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng (xem tại đây)

- Kết quả thi tốt nghiệp Trung cấp (xem tại đây)