Danh mục
Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Thông báo Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, cao đẳng vừa làm vừa học và trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể:

1. Hệ cao đẳng:

- Môn thi Lý luận chính trị

- Môn Thi Cơ sở ngành

- Môn thi Chuyên ngành

2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp

- Môn Chính trị

- Môn Lý thuyết nghề nghiệp (cơ sở ngành)

- Môn Thực hành nghề nghiệp (chuyên ngành)

Phòng Đào tạo nhận đơn phúc khảo từ ngày 02/02/2015 đến hết ngày 09/02/2015.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo, Số điện thoại 083 8960607 (gặp cô Mai).