Danh mục
Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến tất cả các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trong học kỳ 2 năm học 2021- 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)