Danh mục
Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt tháng 10 năm 2023 như sau:

- Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng xem tại (tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp có thể thực hiện tốt nghiệp trong đợt này.