Danh mục
Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 được tổ chức vào các ngày 24-25 tháng 01 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thi tốt nghệp đợt 2 hệ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông chính quy.

2. Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng vừa làm vừa học (khóa 2011 tại chức).

3. Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Sinh viên có thể tải mẫu đơn xin dự thi tốt nghiệp tại mục "Biểu mẫu tốt nghiệp" trên website.

Trân trọng thông báo!