Danh mục
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đợt tháng 10 năm 2016
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng và trung cấp chính quy đợt tháng 10 năm 2016
 Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 cho sinh viên cao đẳng và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian thi:

   1.1. Hệ Cao đẳng:

          - Khối kiến thức Mác-Lênin, TTHCM: Buổi sáng: 08/10/2016

          - Môn Cơ sở ngành: Buổi chiều: 08/10/2016

          - Môn Chuyên ngành: Buổi sáng: 09/10/2016 

   1.2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

          - Giáo dục chính trị: Buổi sáng: 08/10/2016

          - Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Buổi chiều: 08/10/2016

          - Thực hành nghề nghiệp: Buổi sáng: 09/10/2016

2. Một số lưu ý:

    - Sinh viên, học sinh các khóa trước chưa tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi thì làm đơn gửi về Phòng Đào tạo đến hết ngày 26/09/2016.     

Chi tiết xem file đính kèm:

1. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ cao đẳng: (xem tại đây)

2. Thông báo kế hoạch tốt nghiệp hệ trung cấp: (xem tại đây)