Danh mục
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng niên chế & Trung cấp khóa 2016

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy niên chế khóa 2014 (các khóa trước về thi tốt nghiệp) & Trung cấp khóa 2016 và các khóa trước như sau:

- Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng niên chế và các khóa trước (xem tại đây)

- Kế hoạch thi tốt nghiệp Trung cấp khóa 2016 và các khóa trước (xem tại đây)