Danh mục
Kế hoạch thi tốt nghiệp Cao đẳng khóa 2014 & Trung cấp khóa 2015 và các khóa trước

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp sinh viên Cao đẳng khóa 2014, học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 & các bạn khóa cũ đủ điều kiện về đăng ký thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thi tốt nghiệp:

2.Lưu Ý:

  • Các bạn khóa cũ đủ điều kiện thi tốt nghiệp cần làm đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (đơn theo mẫu tại đây).