Danh mục
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa hệ cao đẳng năm 2015 - đợt 1
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa hệ cao đẳng năm 2015 - đợt 1

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HS -SV

 

Căn cứ hướng dẫn số 4146/BGDĐT-CTHSSV của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO về việc tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2015 – 2016.

Nhà trường thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” như sau:

I. Nội Dung

Chuyên đề 1: Đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt, học tập chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng các mạng qua các tấm gương đạo đức, anh hùng liệt sĩ, người tốt việc tốt… Đề ra các giải pháp phù hợp với nhà trường.

Chuyên đề 2: Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu. Giáo dục an toàn giao thông, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

Chuyên đề 3: Giới thiệu các nội dung liên quan đến người học được đề cập trong luật giáo dục năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật giáo dục đại học năm 2012, luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014, chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, quy chế, quy định về đào tạo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, các quy chế, quy định về đào tạo của nhà trường.

Chuyên đề 4: Chương trình công tác HS-SV của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 của BGD&ĐT, quy chế, quy định về công tác HS-SV của BGD&ĐT và các nội dung do nhà trường quy định, chương trình công tác đoàn, công tác hội SV-HS và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, các chương trình tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo… trong trường học năm học 2015-2016, các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

Chuyên đề 5: Giới thiệu chung về các khoa, bộ môn chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo, công việc đảm nhận sau khi tốt nghiệp, nội quy sinh hoạt của khoa, chuyên ngành.

II. Kế hoạch thực hiện.

Thời gian : Từ 16/9/2015 đến hết ngày 18/9/2015.

Đối tượng : Tất cả các thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2015 (nguyện vọng 1 + Nguyện vọng bổ sung đợt 1).

ĐÍNH KÈM KẾ HOẠCH CHI TIẾT