Danh mục
Kế hoạch ôn thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy năm 2016
Ôn thi liên thông trung cấp lên cao đẳng chính quy năm 2016

Gửi các thí sinh kế hoạch ôn thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy năm 2016 như sau:

 - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)