Danh mục
Kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần học không thể học trực tuyến

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần không thể học trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Danh sach học phần không thể tổ chức dạy trực tuyến xem (tại đây)