Danh mục
Hướng dẫn đăng ký môn học trên cổng thông tin tín chỉ

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phồ Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên hướng dẫn đăng ký học phần online trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)