Danh mục
Hướng Dẫn Đăng Ký Học Lại

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

      Bắt đầu từ học kỳ I năm 2015 - 2016 Nhà trường cho phép sinh viên đăng ký học và học lại trực tiếp trên Cổng thông tin đào tạo theo địa chỉ http://www.daotao.hcc2.edu.vn

      Để thuận tiện cho việc sinh viên đăng ký học lại theo Thông Báo Học Lại Bổ Sung Đợt 2 HK I Năm Học 2015 – 2016 trên Website của Trường,  Phòng Đào tạo hướng dẫn sinh viên thực hiện các bước đăng ký như sau:

        A. Đăng ký học phần (môn học):

        Bước 1: Sinh viên liệt kê danh sách các học cần đăng ký học lại theo thông báo của Trường. 

        Bước 2: Sinh viên vào Cổng thông tin đào tạo theo địa chỉ: http://www.daotao.hcc2.edu.vn

       Bước 3: Tại trang chủ của Công thông tin, sinh viên xem Hướng dẫn sinh viên đăng nhập cổng thông tin đào tạo để đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin điện tử.

       Bước 4: Click chọn Menu HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ để xem hướng dẫn quá trình đăng ký học lại và học cải thiện từng học phần (Môn học).

       B. Nộp tiền:

       Sinh viên tới phòng Tài chính kế toán đóng tiền theo các học phần đã đăng ký.

Trân trọng !