Danh mục
Hướng dẫn chi tiết đăng ký môn học 2017-2018

Căn cứ Thông báo số 633/TB-CĐXD-ĐT ngày 23/08/2017 về việc Đăng ký môn học trong học kỳ I năm học 2017-2018, phòng Đào tạo có một số lưu ý gửi đến sinh viên cùng hướng dẫn chi tiết về quy định và quy trình đăng ký môn học.

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)