Danh mục
Dự thảo Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2015
Dự thảo Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2015

Phòng Đào tạo thông báo Dự thảo danh sách sinh viên học sinh trình hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2015 như sau:

- Thời gian xét (dự kiến): ngày 15/04/2015

- Công bố kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến): 17/04/2015

- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (dự kiến): từ 20/04 - 24/04/2015.

- Cấp bằng tốt nghiệp (dự kiến): tháng 05/2015.

Đính kèm danh sách:

1. Hệ cao đẳng chính quy

2. Hệ cao đẳng liên thông chính quy

3. Hệ cao đẳng vừa làm vừa học

4. Hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy

Mọi thắc mắc xin phản hồi về phòng Đào tạo (ĐT: 083.8960607) trước 11h ngày 15/04/2015.