Danh mục
Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014
Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 24-25/01/2014, Phòng Đào tạo thông báo đề cương ôn thi tốt nghiệp như sau:

1. Hệ cao đẳng

- Đề cương ôn thi môn Chính trị cho tất cả các ngành

- Đề cương ôn thi môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành của ngành xây dựng

- Đề cương ôn thi Cơ sở ngành và Chuyên ngành của Ngành Giao thông

...

2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp

- Đề cương ôn thi môn Chính trị cho tất cả các ngành

- Đề cương ôn thi môn Lý thuyết nghề nghiệp và Thực hành nghề nghiệp của ngành xây dựng

...

Mọi thắc mắc liên hệ với Khoa/Bộ môn để được giải đáp.