Danh mục
Danh sách sinh viên tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 07 tháng 12 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh danh sách tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 như sau:

Chi tiết hướng dẫn cụ thể xem file đính kèm (tại đây