Danh mục
Danh sách sinh viên nộp học phí trễ học kỳ 3 năm học 2016-2017 được thi ghép với khóa 2015 & khóa 2016

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên nộp học phí trễ học kỳ 3 năm học 2016-2017 được tổ chức thi chung với khóa 2015 & 2016 gồm các môn như sau: 

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)