Danh mục
Danh sách sinh viên nộp học phí trễ học kỳ 3 năm học 2016-2017 được thi ghép với khóa 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên nộp học phí trễ học kỳ 3 năm học 2016-2017 được tổ chức thi chung với khóa 2017 gồm các môn như sau:

Luật xây dựng

Vật liệu xây dựng

Hình họa vẽ kỹ thuật 1 

Danh sách phòng thi xem (tại đây)

Lưu ý: 

  • Những học phần không có trong danh sách thi đợt này sẽ được tổ chức thi ghép với đợt thi tiếp theo.
  • Những sinh viên chưa có tên trong danh sách đợt thi này & những học phần không đủ để tổ chức thi riêng sẽ được tổ chức thi ghép với các đợt thi tiếp theo của trường tổ chức
  • Các bạn sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo của phòng Đào tạo.