Danh mục
Danh sách sinh viên học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016
Danh sách các khóa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2016

    Sáng ngày 27/06/2016, hội đồng tốt nghiệp năm 2016 đã họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên học sinh được thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2016, được kết quả như sau:

1. Sinh viên hệ cao đẳng:

     - Cao đẳng khóa 2013 đủ điều kiện dự thi: 296

        Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

     - Cao đẳng khóa 2013 không đủ điều kiện dự thi: 461

        Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

     - Sinh viên Cao đẳng các khóa trước về dự thi: 99 (trong đó 86 sinh viên trể tiến độ, 13 sinh viên về thi lại)

        Chi tiết xem file đính kèm (tại đây

2. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp:

     - Học sinh trung cấp khóa 2014 đủ điều kiện: 15

        Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

     - Học sinh trung cấp khóa 2014 không đủ điều kiện: 62

        Chi tiết xem file đính kèm (tại đây

     - Học sinh khóa trước về dự thi: 26 (trong đó có 2 học sinh về dự thi lại tốt nghiệp)

         Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Lưu ý: 

   - Sinh viên học sinh kiểm tra thông tin cá nhân nếu sai sót phản ánh về phòng Đào tạo (Điện thoại: 38960607)

   - Sinh viên học sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ ngày 09/07/2016 để làm thủ tục dự thi.

 

Trân trọng!