Danh mục
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

1. Hệ cao đẳng chính quy (xem tại đây)

2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây)