Danh mục
Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách các bạn sinh viên dự lễ phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)