Danh mục
Danh sách sinh viên - học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

- Danh sách sinh viên Cao đẳng đủ điều kiện dự thi (xem tại đây)

- Danh sách học sinh Trung cấp đủ điều kiện dự thi (xem tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để cập nhật thông tin.