Danh mục
Danh sách sinh viên - học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo danh sách sinh viên - học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019 như sau:

- Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng niên chế xem (tại đây)

- Danh sách học sinh hệ Trung cấp xem (tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên - học sinh có vướng mắc liên quan đến điều kiện dự thi tốt nghiệp thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo gặp Cô Trinh để được giải đáp.