Danh mục
Danh sách sinh viên - học sinh đang nợ học phí năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên - học sinh đang nợ học phí năm học 2015-2016

Gửi sinh viên - học sinh các khóa:

- Danh sách sinh viên cao đẳng tín chỉ khoá 2015

                   Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

- Danh sách sinh viên cao đẳng liên thông 2015

                   Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

- Danh sách học sinh trung cấp khóa 2015

                   Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

- Danh sách học sinh trung cấp khóa 2014

                   Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

Những sinh viên còn nợ học phí có tên trong danh sách đính kèm phải hoàn thành đóng học phí trước ngày 17/06/2016 tại phòng Tài chính - kế toán của trường.

- Nếu sau ngày 17/06/2016, những sinh viên nào chưa hoàn thành học phí thì sẽ bị cấm thi.

- Mọi thắc mắc về học phí sau ngày 17/06/2016 nhà trường sẽ không giải quyết.

 

Trân trọng!