Danh mục
Danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng niên chế, học sinh Trung cấp chuyên nghiệp danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

1. Danh sách phòng thi:

2. Lịch thi và sơ đồ phòng thi:

​Lưu ý:

Các bạn sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin cá nhân và danh sách phòng thi nếu không có tên hoặc tên bị sai, sót thì liên hệ ngay về phòng hội đồng để cập nhật thông tin.