Danh mục
Danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2019 như sau:

- Danh sách phòng thi xem (tại đây)

- Lịch thi và giờ thi xem (tại đây)

- Sơ đồ phòng thi xem (tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên - học sinh có vướng mắc liên quan đến danh sách dự thi tốt nghiệp thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo gặp Cô Trinh để được giải đáp.