Danh mục
Danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh danh sách phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2019 như sau:

Danh sách phòng thi cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Sơ đồ phòng thi tốt nghiệp (xem tại đây

Lịch thi và giờ thi (xem tại đây)