Danh mục
Danh sách phòng thi tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đợt tháng 10 năm 2016
Danh sách phòng thi Cao đẳng và Trung cấp đợt tháng 10 năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 như sau:

1. Cao đẳng chính quy

2. Trung cấp chuyên nghiệp

3. Lưu ý: 

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi lúc 7h30' ngày 8/10/2016
  • Sinh viên phải kiêm tra thông tin cá nhân của mình nếu phát hiện sai thông tin hay không có trong danh sách báo ngay về phòng Đào tạo để cập nhật theo số: (ĐT: 08. 38960607) 

- Thông tin chi tiết lịch thi và thời gian thi hệ Cao đẳng chính quy (xem tại đây)

- Thông tin chi tiết lịch thi và thời gian thi hệ Trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây