Danh mục
Danh sách phòng thi tốt nghiệp Cao đẳng & Trung cấp đợt tháng 10 năm 2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh danh sách phòng thi & lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng & Trung cấp đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

- Danh sách phòng thi (xem tại đây)

- Lịch thi (xem tại đây)