Danh mục
Danh sách phòng thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ cao đẳng khóa 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2018 danh sách phòng thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Lưu ý:

  • Sinh viên nếu gặp khó khăn trong vấn đề truy cập cổng thông tin tín chỉ để xem lịch thi hay bất kỳ vấn đề liên quan đến lịch thi có thể xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ trực tiếp.