Danh mục
Danh sách lớp tín chỉ mở bổ sung trong đợt 3 HK2 năm hocjn 2016-2017
Danh sách lớp tín chỉ mở bổ sung trong đợt 3 HK2 năm hocjn 2016-2017

Danh sách lớp tín chỉ mở bổ sung trong đợt 3 HK2 năm hocjn 2016-2017

Lịch học của các lớp trong đợt 3 hk2 năm 2016-2017 lùi 02 tuần so với khi đăng ký, các bạn sinh viên xem lịch học chi tiết trong tài khoản của mình hoặc lịch chi tiết ở file đính lèm bên dưới.

Danh sách lớp tín chỉ mở bổ sung trong đợt 3 HK2 năm hocjn 2016-2017