Danh mục
Danh sách lớp tín chỉ huỷ trong học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách lớp tín chỉ huỷ trong học kỳ 2 năm học 2016-2017

Danh sách lớp tín chỉ huỷ trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 các bạn xem chi tiết file đính lèm bên dưới nhé!

Chú ý: Những môn bị huỷ nhà trường sẽ mở bổ sung cho sinh viên đăng ký từ ngày 06/03/2017 tới hết ngày 12/03/2017

             Lịch học cụ thể sinh viên xem trên tài khoản đăng ký học.

Danh sách lớp tín chỉ huỷ trong học kỳ 2 năm học 2016-2017