Danh mục
Danh sách lớp học hè không đủ điều kiện mở (đợt 4)
Danh sách lớp không đủ điều kiện mở trong học kỳ hè năm học 2015-2016

Gửi các bạn sinh viên hệ Cao đẳng tín chỉ:

Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ để mở lớp trong đợt tiếp theo, nay phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên cao đẳng tín chỉ danh sách lớp không đủ điều kiện để mở trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016. 

Danh sách lớp không đủ điều kiện mở Trong học kỳ hè năm học 2015-2016