Danh mục
Danh sách dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2015
Danh sách dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2015

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các sinh viên học sinh đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2015.

- Sinh viên học sinh tập trung tại sảnh sân trường lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2015.

- Tổ chức lễ và chụp hình lưu niệm theo các nhóm, mỗi nhóm từ 14 đến 15 người.

- Lần lượt từng sinh viên học sinh sẽ lên nhận bằng và chụp hình (một tấm chụp riêng với hiệu trưởng, một tấm chụp chung nhóm với hiệu trưởng).

Xem danh sách tại đây