Danh mục
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh về danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Những sinh viên nào đủ điều kiện tốt nghiệp mà không có tên trong danh sách trên liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo trước ngày 26/08/2018.

- Sinh viên - học sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình trong danh sách,  nếu phát hiện có sai sót liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để cập nhật thông tin.