Danh mục
Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016
Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016

Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016

1. Hệ Cao đẳng chính quy

  • Danh sách dự thi trễ tiến độ và thi lại tốt nghiệp (xem tại đây)

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

  • Danh sách dự thi trễ tiến độ và thi lại tốt nghiệp (xem tại đây)

3. Lưu ý:

  • Sinh viên kiểm tra danh sách, phản hồi sai sót về phòng Đào tạo trước 05/10/2016.
  • Sinh viên đóng tiền lệ phí tại phòng Tài chính Kế toán đến hết ngày 05/10/2016
  • Lịch thi: 7h30' ngày 8/10/2016 
 
Trân trọng thông báo!

 

 

  •