Danh mục
Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016
Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016

   Ngày 11 tháng 8 năm 2016, hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2016. Phòng Đào tạo công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Danh sách Cao đẳng chính quy khóa 2013 & khóa trước

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

2. Danh sách Cao đẳng vừa làm vừa học

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

3. Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014 & khóa trước 

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây) 

4. Danh sách Trung cấp chuyên nghiệp khóa 13 (Vũng Tàu)

    - Chi tiết xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

   - Các bạn sinh viên học sinh có thể đến nhận bằng tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2016

   - Đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp, sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin của mình (theo giấy khai sinh). Nếu cần điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo (gặp Cô Hạnh, ĐT: 083 8960607).