Danh mục
Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Sáng ngày 31/8/2018, Hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2018 đã họp và thông qua danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Để đảm bảo thông tin chính xác cho việc in bằng, nhà trường công bố danh sách (theo file đính kèm tại đây). Các sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót phản hồi về phòng Đào tạo (Số điện thoại: 028 38960607) đến hết ngày 05/09/2018.

Mọi thắc mắc sau ngày 06/09/2018 nhà trường không giải quyết.