Danh mục
Danh sách công nhận tốt nghiệp - tháng 10 năm 2014
Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2014, hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014. Phòng Đào tạo công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Danh sách cao đẳng chính quy khóa 2011 và khóa trước

2. Danh sách cao đẳng liên thông chính quy khóa 2012 và khóa trước

3. Danh sách trung cấp chuyên nghiệp chính quy đào tạo tại trường và đào tạo tại Đak lak

Đây là thông tin để làm bằng tốt nghiệp, sinh viên - học sinh kiểm tra thông tin của mình (theo giấy khai sinh). Nếu cần điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo (gặp Cô Hạnh) trước ngày 10/11/2014.

Lịch cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dự kiến như sau:

- Hệ cao đẳng chính quy : từ 04/11 - 15/11/2014 (thứ 3, thứ 5).

- Hệ cao đẳng liên thông và trung cấp: từ 05/11 - 16/11/2014 (thứ 4, thứ 6)