Danh mục
Dách sách công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 2015

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 2015 danh sách được công nhận tốt nghiệp năm 2017 như sau:

1.  Danh sách được công nhận tốt nghiệp:

  • Cao đẳng liên thông ngành Kế toán khóa 2015 (xem tại đây)
  • Cao đẳng liên thông ngành CNKTCT Xây dựng khóa 2015 (xem tại đây)

2.  Danh sách không được công nhận tốt nghiệp:

  • Cao đẳng liên thông ngành Kế toán khóa 2015 (xem tại đây)
  • Cao đẳng liên thông ngành CNKTCT Xây dựng khóa 2015 (Xem tại đây)

Lưu ý:

- Các bạn sinh viên học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để cập nhật thông tin.