Danh mục
Chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng khóa 2015 & 2016
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC NGÀNH THEO BỘ GD&ĐT

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây: (xem tại đây)

2. Ngành Quản lý xây dựng: với các chuyên ngành:

                                             a) Kinh tế xây dựng: (xem tại đây)

                                             b) Quản lý dự án: (xem tại đây)

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước: (xem tại đây)

4. Ngành Kế toán: (xem tại đây)

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (xem tại đây)

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông: (xem tại đây)

7. Ngành Quản trị kinh doanh: với các chuyên ngành:

                                            a) Kinh doanh tổng hợp: (xem tại đây)

                                            b) Kinh doanh bất động sản: (xem tại đây)

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc: (xem tại đây)